GÜNCEL
Giriş Tarihi : 20-04-2022 13:05

Kozlu'ya Spor Tesisi yapılacak

Kozlu'ya Spor Tesisi yapılacak

Kozlu'ya Spor Tesisi yapılacak


Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yeni spor tesisleri kazandırılacak. Tesis yapılması için imar planı yapılacak.
Konu ile ilgili yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

Zonguldak İli, Kozlu İlçesi, Spor Tesisi Alanı Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği-Askı İlanı Duyurusu

Zonguldak İli, Kozlu İlçesinde, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılması planlanan "Spor Tesisi Alanı'' amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifine ilişkin PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı NİP:67145932 değişikliği ve UİP: 67398260 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7'nci maddesi uyarınca onaylandığı ve mevzuat gereğince 30 (Otuz) gün süre ile plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının askıya çıkarılması, plan yapılan yere bilgilendirme tabelasının konulması ve muhtarlık binalarında plan değişikliğinin askıya çıktığı yerin belirtilerek bilgilendirme ilanının asılması ilgide kayıtlı Bakanlığımız yazısı ile talep edilmiştir.
Bu kapsamda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 13.04.2022 onay tarihli, Kozlu İlçesi, "Spor Tesisi Alanı'' Amaçlı 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33'üncü maddesi gereğince 19.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 18.05.2022 tarihi mesai bitimine kadar Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plana ilişkin yapılacak itirazlar 30 (Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilir.
    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mustafa Ç.Mustafa Ç.