GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-04-2022 16:34

542 işyeri mercek altına alınacak

542 işyeri mercek altına alınacak

542 işyeri mercek altına alınacak

Zonguldak Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 18 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında 542 işyeri ziyaret edilecek.Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Hakkı Alkan Yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı 18 Nisan – 27 Mayıs tarihleri arasında İşgücü Piyasası Araştırması gerçekleştirilecektir. Araştırma kapsamında 542 işyeri bulunmaktadır.

Zonguldak ilinin tamamında gerçekleştirilecek bu araştırma ile işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2022 yılında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derlenecektir.

Bu çalışma ile birlikte Zonguldak işgücü piyasasının fotoğrafı çekilecek ve açık iş oranı hesaplanacaktır. Zonguldak ilinde sektörlerin işgücü ihtiyacı tespit edilecektir.

Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılacak araştırmada tamsayım yöntemi ile çalışılacaktır. Çalışma başından sonuna kadar Genel Müdürlükte konusuna hakim, güçlü bir ekiple koordine edilecektir. İşyeri ziyaretleri “her işsize, her işverene bir Danışman” sloganıyla istihdam edilen, İş ve Meslek Danışmanları marifetiyle gerçekleştirilecektir.

Saha çalışması Türkiye Genelinde 2-9, 10-19 ve 20+ istihdamlı özel sektör işletmeler kapsama dâhil edilmiştir. 20+ istihdamlı işletmeler için tamsayım yöntemi ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) derlediği işyeri kayıtlarından alınmıştır. 2-9 ve 10-19 arası istihdamlı işletmeler için örnekleme yöntemi uygulanmaktadır.

NACE Rev.2. 21’li kırılımında 17 sektörde uygulanıp; tarım, kamu, hane halklarındaki işverenler ile uluslararası örgütler ve temsilcilikleri hariç tutulmuştur. Uygulaması bizzat Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli tarafından işyerleri ziyaret edilerek veya online ortamda gerçekleştirilecektir. Çalışma sonucunda il düzeyinde sektörel olarak istatistiksel olarak anlamlı tahminler üretilecektir.

Çalışma sonuçlarının raporlaştırılması yine İŞKUR personeli tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışmanın sonuç raporunda Zonguldak işgücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacaktır. Aktif İstihdam Politikalarının, özellikle işgücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanmaktadır. Araştırmanın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması beklenmektedir."

Mustafa Ç.Mustafa Ç.