GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-12-2021 17:38   Güncelleme : 02-12-2021 17:38

ENGELLİLERİN TOPLUMSAL YAŞAMA ETKİN KATILIMI SAĞLANMALI

ENGELLİLERİN TOPLUMSAL YAŞAMA ETKİN KATILIMI SAĞLANMALI

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş,3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Ünal Demirtaş mesajında şunları ifade etti;
FARKINDA OLALIM
  Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlaması ve engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için 3 Aralık, “Dünya Engelliler Günü” olarak ilan edilmiştir. Dünya Engelliler Günü, bir kutlama değil farkındalık günüdür. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinde, engellilik; diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin katılımın önündeki uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ve algısal bozuklukları bulunan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Yani engellilerin en temel sorunları toplumsal hayatın bir parçası olamamaktır. Hayatın her alanındaki ayrımcılığın karşısında durarak engellilerin toplumsal yaşamın içinde olmasını sağlamak sosyal devletin gereğidir.
ENGELLİ NÜFUSUNA DAİR GÜNCEL VE KAPSAMLI VERİ YOK
 2002 yılı TÜİK verilerine göre toplumun yüzde 12,29’u engellidir. Ancak, sonraki yıllarda tüm nüfusu kapsayan bir araştırma yapılmadığı için güncel engelli sayıları bilinmemektedir.2016 yılında yapılan Türkiye Sağlık Araştırması sonuçları da tam bir sayı verememektedir. Gerçek engelli sayısını bilmek, engellilerin yaşadığı sorunları, eşit yurttaşlık temelinde, sosyal hizmetler ayağı güçlendirilmiş bir sosyal devlet anlayışıyla çözüme kavuşturmak açısından çok önemlidir. Bu nedenle engelli nüfusuna dair güncel ve kapsamlı bir verinin hala daha oluşturulmamış olması çok büyük bir eksikliktir. 
ERİŞİLEBİLİRLİK ESAS OLMALI
Engelliler ve aileleri bu toplumun bir parçası ve sosyal politikaların da önemli başlığıdır. Ülkemizde engellilerin istihdam, eğitim, sağlık, bakım ve rehabilitasyon gibi temel konularda önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar sadece engelli bireylerin değil onların aileleri ile yakınlarının da sorunudur. Bugün engelli vatandaşlarımıza verilen hizmetler yardım gibi algılanmaktadır. Oysa engellilere yapılan hizmetleri , eşit vatandaşlık hakkı olarak görmek gerekmektedir. Kentlerin mimarisinin planlanmasından, sosyal hakların verilmesine kadar her alan ayrı ayrı düşünülmeli, engellilerin görünebilir ve erişebilir olmaları sağlanmalıdır. Engellilerin bu toplumun bir parçası olduğu bilinci küçük yaşlardan itibaren verilmelidir.
İSTİHDAMDA ENGEL VAR… KOTALAR BOŞ!...

Ülkemizde işsizlik başlı başına temel bir sorundur. Ancak engellilerin işsizliği, genel işsizlik sorununun bir parçası olarak görülemez. Engellilerin istihdamı, yaşamlarını devam ettirmede sağlayacağı ekonomik katkının yanında, sosyalleşme ve toplumsal hayatın içinde yer alma bakımından da önem taşımaktadır. Bu nedenle engelli istihdamı konusunda ayrıca politikalar geliştirilmeli, istihdam politikalarında, temel felsefesi ayrımcılık karşıtı olan BM Engelli Sözleşmesi dikkate alınmalıdır. Ancak bugün kamuda ve özel sektörde engelli istihdamı için getirilen kotalar bile doldurulmamaktadır. Zaten eşit koşullarda olmayan engelliler, karşılarına çıkan bu sorun nedeniyle de evlerine hapsolmaktadır. Engelliler için istihdam politikalarında yapılacak değişikliklerin yanında toplumsal bilincin yükseltilmesi de önemli bir noktadır.
ENGELLİLER BAKANLIĞI KURULMALI
Engelliler eğitim, sağlık ve sosyal yaşama dahil olma konularında ağır sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar Covid-19 sürecinde daha da artmıştır. Covid-19 salgını ile artan ekonomik kriz, dövizdeki önlenemez yükselme nedeniyle engelliler tıbbi cihaz, medikal, ortez, protez ve ilaçlara erişimde ciddi zorluklar yaşamaktadır. Ancak engellilerin yaşadığı bu sorunları doğrudan iletebileceği, hızlı bir şekilde çözüm üretebilen ve engelli vatandaşlarımıza evlerinde ya da iş yerlerinde hayatlarını kolaylaştıracak dokunuşlar yapabilen bir Engelliler Bakanlığı kurulmalıdır.
3 Aralık, engellileri hatırladığımız değil, engellileri toplumsal hayata ne kadar dahil edebildiğimiz, onların sorunlarını ne kadar çözebildiğimiz ve onların eşit vatandaşlık hakları için neler yaptığımızı sorguladığımız bir gün olmalıdır. 
(HABER MERKEZİ)

Mustafa Ç.Mustafa Ç.