GÜNCEL
Giriş Tarihi : 12-11-2021 16:42   Güncelleme : 12-11-2021 16:42

VALİLİK BİNASI ÖNÜNDE KURULAN DİYABET STANTINA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

VALİLİK BİNASI ÖNÜNDE KURULAN DİYABET STANTINA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

VALİLİK BİNASI ÖNÜNDE KURULAN DİYABET STANTINA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

‘TÜRKİYE’DE 7 MİLYON DİYABET HASTASI VAR’

Uluslararası Diyabet Fedarasyonu (IDF) tarafından diyabet yaygınlığı hakkında yapılan güncel veriler, Türkiye’de 20-79 yaş aralığında 7 milyon diyabet hastası olduğunu ve bu rakamın toplam yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde

15’ine denk geldiğini göstermektedir.

Diyabetin ortaya çıkması ile birlikte normal değerlerin üzerinde seyreden kan şekeri sinir sistemi, göz, kalp ve böbrek gibi organlarda akut ve kronik komplikasyonalara neden olabilmekte, bunun bir sonucu olarak da bu organların işlevlerinde önemli sorunlara yol açabilmektedir.

Türkiye Diyabet Hipertansiyon Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevelans Çalışması-II (TURDEP-II) sonuçlarına göre, ülkemizde diyabet görülmne sıklığı yüzde 13,7’dir. Dünya Genelinde Her 6 Saniyede 1 Kişi Diyabet Nedeniyle Hayatını Kaybetmektedir.

Diyabet için risk faktörlerini şöyle sıralayabiliriz; Aile Öyküsü, Yanlış Beslenme ve Obezite, Hareketsiz Yaşam, Yüksek Tansiyon. Diyabetli olsun veya olmasın tüm bireylerin hastalığa yakalanma riski düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla yüzde 50’den daha yüksek oranda önlenebilir.

Diyabetli bireylerde diyabet yönetimi için eğitim çok önemlidir. Yapılan çalışmalarda diyabet hastalarına yapılacak eğitimlerle onların yaşam kalitelerinin arttırldığı ispat edilmiştir. Bu sebeple hekimler ve hemşireler tarafından verilen eğitimlere önem verilmelidir.

2021-2023 Dünya Diyabet Günü teması ‘Diyabet Bakımına Erişim’dir.

Uluslararası Diyabet Federasyonu bu üç yıllık temayı diyabet ile ilgili mevcut stratejik planları en iyi şekilde sürdürmek ve diyabet kampanyasına ilişkin planlama, geliştirme, katılım ve tanıtımı kolaylaştırmak için seçmiştir.

Dünya çapında milyonlarca diyabetli birey diyabet bakımına erişememektedir. Diyabetli bireyler, durumlarını yönetmek ve komplikasyonlardan kaçınmak için sürekli bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar.

Kan glukozu ölçümü diyabet yönetimi için temel ihtiyaçlardan biridir. Ancak birçok ülkede diyabetli bireyler ihtiyaç duyulan ekipmanlara ulaşamamaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan ‘Türkiye Diyabet Programı’ uygulanmaktadır.

‘Türkiye Diyabet Programı’nda diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin dünyada ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir.

Bu amaçlar;

• Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,

• Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak,

• Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,

• Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,

• Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.

Yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda ülkemizde diyabet bakımına erişimin artırılması için birinci basamakta kronik hastalık yönetim platformu kapsamında aile hekimleri tarafından hedef nüfuslarında yapılacak diyabet tarama ve izlemleri ile etkin diyabet bakımına erişimin artırılması hedeflenmektedir.

İlimizde de Diyabet Aile Sağlığı Eğitimi Projesi kapsamında pilot olarak seçilmiş olan Aile Sağlığı Merkezlerimizde diyabetli hastalarımıza belirlenmiş konularda eğitimler verilerek hastaların yaşam kalitelerini artırılması ve diyabetin kronik komplikasyonlarının önlenmesi hedeflenmektedir.

‘SOĞUKSU PAZARYERİNE STANT AÇILACAK’

14 Kasım Dünya Diyabet Etkinlikleri kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü olarak 12 Kasım Cuma günü Valilik önüne, 15 Kasım Pazartesi günü Soğuksu Pazaryeri girişine stant açılacak olup hekim, diyetisyen ve hemşire eşliğinde bireylerin kan şekeri ölçümü yapılıp Diyabet Hastalığı, Diyabet Hastalığında Beslenme konularında bilgilendirme yapılacaktır.

Mustafa Ç.Mustafa Ç.