GÜNCEL
Giriş Tarihi : 01-08-2021 15:26   Güncelleme : 01-08-2021 15:26

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu ek kararları açıklandı

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu ek kararları açıklandı

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu ek kararları açıklandı

 

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak ek kararlar aldı.

Kurak hava şartlarında orman yangınlarının artması ihtimaline karşı, muhtemel orman yangınlarını önlemek amacı ile alınan kararlar gereğince, kararda belirtilen kişiler dışında, ormanlık alanlara giriş-çıkışlar 1 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandı.

Giriş-çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sağlanacağı bildirildi.

Yasağa uyulması konusunda kararda belirtilen resmi kurumlar tarafından sürekli bilgilendirme yapılacak, muhtemel yangınlara karşı önceden her türlü tedbirler alınmış olacak.

Vali Tutulmaz başkanlığında toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nda alınan ek kararlar şöyle açıklandı :

 

Zonguldak İli dâhilindeki ormanlık sahalarda yangın çıkmaması için gerekli tedbirleri önceden

almak, olabilecek orman yangınlarına en kısa sürede müdahale ederek yangınların büyümeden

söndürülmesini ve büyüme temayülünde makine, donanım ve insan gücü sevkiyatı

organizasyonunu sağlamak ile orman yangınlarında kamu kurum ve kuruluşları arasında

işbirliğini temin etmek.

ALINAN KARARLAR:

Yukarda anılan amacı sağlamak için:

1-Oluşan kurak hava şartlarında orman yangınlarının artması söz konusu olacağından muhtemel

orman yangınlarını önlemek amacıyla resmi izinli piknik mesire yerleri, tabiat parkları gibi alanlar ile

yetkili kişiler, orman köylerinde yaşayanlar ve ormancılık faaliyetlerinde çalışanlar dışında orman

alanlarına giriş – çıkışlar Orman Bölge Müdürlüğünün gösterdiği lüzum üzerine 6831 sayılı Orman

Kanununun 74. maddesi kapsamında 31.07.2021 tarihinden itibaren 01.09.2021 tarihine kadar

yasaklanmıştır. 

2-Giriş–çıkış yasağının uygulaması ve kontrolü, Zonguldak Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet

Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünce sağlanacaktır.

3- Başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, köy

muhtarları ve gerektiğinde diğer birimler tarafından tescilli piknik ve mesire yerleri dışında, orman

alanlarında piknik yapılmaması ve bu alanlara giriş-çıkışa müsaade edilmeyeceğine dair

vatandaşların bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacaktır.

4- Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangına hassas yerlere orman yangınlarına karşı duyarlılığın

arttırılması için pankart, tabela, bildiri asılması sağlanacaktır.

5- Ormanlık bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye gezilip olası yangın tehlikesi oluşması

muhtemel durumlarda acil tedbirler alınacaktır. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar

karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması

sağlanacaktır.

6- Ormanlara 4 Km. mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ateşi,

piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence

amaçlı yapılan kutlamalarda, havai fişek, dilek balonu benzeri yanıcı maddelerin kullanımına

müsaade edilmeyecektir.

7- Zonguldak İlimizdeki orman işletme müdürlükleri köy muhtarları ile sürekli irtibat halinde olacak,

22.04.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararındaki hususların

muhtarlarımızca vatandaşlarımıza hatırlatılması sağlanacaktır. Köy muhtarlarımızca çoban ateşi,

anız ateşi ile bağ ve bahçelerde temizlik ve benzeri amaçla herhangi bir ateş yakılmaması

hususunda cami hoparlörlerinden duyuru yapılması sağlanacaktır.

8- Zonguldak İlimizdeki belediyelerce vatandaşlarımıza hoparlörlerinden belli aralıklarla yangına

duyarlı olunmasına yönelik duyurular yapılacaktır. İhtiyaç halinde yangın söndürülmesi için arazöz,

vidanjör, su tankı gibi araçlarıyla söndürme ve soğutma çalışmalarına yardımcı olacaklardır.

9- İl Müftülüğünce, ilimiz sınırları içindeki camilerde vaaz veya konuşmalarda orman yangınları

hususunun vatandaşlarımıza anlatılması sağlanacak, vatandaşların duyarlılığı, bilgisi ve yangın

söndürme duyguları ile ormanın yararları ve orman sevgisinin pekiştirilmesi sağlanacaktır.

10- Olası yangın durumunda, yangının seyir ve vahametine göre İl Özel İdaresi, DSİ, İl Afet ve Acil

Durum Müdürlüğü, Belediyeler ile gerektiğinde askeri birlikler ve diğer kurum ve kuruluşlardan

personel, araç- gereç ve iş makinesi takviyesi sağlanacaktır.

11- Orman yangınının yerleşim birimlerine sirayet etmesi tehlikesinin ortaya çıkması durumunda

köy ve mahalle muhtarları tarafından emniyetli toplanma merkezlerinin oluşturulacak, yerleşim

yerlerinin tahliyesi gibi konularda yetkililerle derhal temasa geçerek gerekli tedbirler alınacaktır.

13- Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından orman yangını riski hakkında ilgili kurum ve kuruluş

temsilcilerinin anlık olarak bilgilendirilme yapılacaktır.

14- Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri

doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.

15-Halen belediyelerimizce vahşi depolama alanı olarak kullanılan ormana bitişik çöplüklerde

muhtemel yangınların ormana sıçramasını önlemek amacıyla mevcut çöp yığınları içeri doğru iş makineleriyle itilerek yanıcı madde bulunmayan yangın koruma bandı oluşması sağlanacaktır.

16-İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce orman yangınlarına sebebiyet verilmemesi için tüm

çiftçilerimize anız, bahçe temizliği gibi nedenlerle ateş yakılmamasının hatırlatılması sağlanacaktır.

17-Enerji nakil ve doğalgaz iletim hatlarından kaynaklı yangınları önlemek amacıyla Enerjisa

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ ve Akmercan Batıkargaz Doğalgaz tarafından gerekli tedbirler

alınacaktır.

18-Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kaymakamlıklar koordinesinde İl, İlçe ve Belde

Belediyelerince iş bu karar gereği ormanlık alanlara giriş- çıkış yasağı hakkında bilgilendirme

yapılması kararları alınmıştır.”

Mustafa Ç.Mustafa Ç.