EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-10-2020 15:17   Güncelleme : 02-10-2020 15:22

15 Yılda 1 gram kömür üretmedi

15 Yılda 1 gram kömür üretmedi

15 Yılda 1 gram kömür üretmedi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Hattat Holding’e bağlı Hema Endüstri arasında 15 Nisan 2005’te rödovans sözleşmesi imzalandı. Toplam rezervin yüzde 3’ü olan 12 milyon 592 bin 286 ton kömür varlığına sahip Amasra-A sahasındaki üretim TTK’ya bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bırakıldı. Toplam rezervin yüzde 97’sini oluşturan 396 milyon 588 bin tonluk Amasra-B üretim sahasının işletilmesi rödovans yoluyla Hema’ya devredildi.Sözleşmenin 20 yıllık dönemi kapsıyordu.Buna göre; Amasra-B Sahası’nda, 20 yılda 56 milyon ton kömür üretilmesi, TTK’ya 400 milyon lira rödovans bedeli ödenmesi gerekiyor. Hema’nın işletme projesini 45 gün içerisinde TTK’ya sunması ve 2 yıllık hazırlık çalışmasının ardından 3’üncü yıl itibariyle yani 2008’de 500 bin ton kömür üretimi gerçekleştirmesi gerekiyordu. 2009’da 2.5 milyon ton, 2010’da 2.5 milyon ton, 2011’de yine 2.5 milyon ton, 2012’de ise 3 milyon ton kömür üretiminin gerçekleşecekti
Hema, iki kez ek süre istedi. TTK Yönetim Kurulu, rödovans sözleşmesi hükümlerine göre talepleri kabul etti. 17 ay 5 gün ve 17 ay 21 günlük ek süreler verildi. Sözleşmede, “Hükümet veya yasal merciler tarafından alınan ve sözleşme hükümlerine göre yerine getirilmesini olanaksız bırakacak tedbirler” hükümleri yer alıyor. Hema’nın ek süre talepleri sözleşmeye uymuyor.

TTK'NIN KAYIPLARI

Daha başlangıçta 4 yıla yakın gecikme oldu, 8 milyon ton üretim ve 80-100 milyon liralık kaybına yol açtı. Sözleşmenin imzalanmasından kısa süre sonra Mehmet Hattat, Bartın Sanayi ve Ticaret Odası’nda, “Bartınlılar istemedikçe çevrede termik santral kurmayacaklarını” taahhüt etti. Buna karşılık 2008’de sundukları ÇED dosyasında “Hema Elektrik (660x2 MW) ile Batı Karadeniz Elektrik (2x660MW) tarafından Gömü ve Tarlaağzı’nda bölge kömürü kullanılarak termik santral entegre projesinin yapımı ve işletilmesinin planlandığı” belirtildi. TTK, Hema’ya 3’üncü kez 9 ay 16 günlük ilave hazırlık süresi verdi. Hazırlık süresi bitimi 05.04.2012’den 21.01.2013’e, üretim başlama tarihi 06.04.2012’den 22.01.2013’e, sözleşme sona erme tarihi de 05.04.2029’dan 21.01.2030’a uzatıldı.HEMA'nın daha sonra mahkeme kararı ile bir uzatma kararı daha aldığı ve sürenin 2019 yılında sona erdiği belirtiliyor.
Özetle HEMA, bugüne değin TTK'ya verdiği taahhütlerini yerine getirmedi, sürekli ek süre isteyerek zaman kazandı, bugüne değin 1 gram kömür üretmediği gibi, TTK'ya da bir kuruş rödövans bedeli ödemedi.

GENEL MÜDÜR NE DÜŞÜNÜYOR
Bütün bu gelişmeler karşısında son 4 yıldır TTK Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Kazım Eroğlu'nun da, HEMA'ya karşı herhangi bir yaptırımda bulunmadığı, taahhütlerini yerine getirmeyen firmaya "sessiz" kaldığı iddia ediliyor.
TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü görevini yürütmekte iken Kozlu'da TTK ile sözleşme yapan STAR İnşaat firması da HEMA gibi sürekli ek süreler almış, hazırlık çalışmalarını sürekli aksatmış, daha sonra meydana gelen işkazasında bu işletmede 8 maden işçisi hayatını kaybetmişti.
(HABER MERKEZİ)