Zonguldak
Giriş Tarihi : 18-09-2020 19:43   Güncelleme : 18-09-2020 19:43

Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 2 Duyuru

Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 2 Duyuru

Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 2 Duyuru

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Duyuru 1

Zonguldak İli, Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Valiliğimizce "Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifinin hazırlandığı, söz konusu alanın Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ve "Sanayi Alanı-Depolama Alanı-Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı"nda kaldığı, ancak Zonguldak İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ve "Kentsel Yerleşik Alan " olarak görüldüğü belirtilerek alt ölçekli imar planı çalışmalarının yürütülmesi amacıyla konunun Çevre Düzeni Planı, hükümleri, ilke ve esasları kapsamında incelendiği ve Çevre Düzeni Planının F27-b1 numaralı Plan paftasında gerekli değişiklik yapılmıştır.

Bu çerçevede 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı F27-b1 numaralı plan paftasında "Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 09.09.2020 onay tarihli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Mekansal Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 17.09.2020 tarihinde geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 17.10.2020 tarihine kadar Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eşzamanlı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plan için yapılacak itirazlar 30(Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yapılabilir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Duyuru 2

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(TEMA) tarafından, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 06.07.2017 tarihinde onaylanan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali" talebiyle Danıştay 6. Dairesi'nin E.2017/6600 esasına kayden Bakanlık aleyhine açılan davada, Danıştay 6.Dairesi'nin 07.11.2019 tarihli kararı kapsamında; anılan planın Plan hükümlerinin V.37, V.38 sayılı maddeleri kapsamında gerekli düzenlemeler yapılarak hazırlanan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği yapılmıştır.

Bu çerçevede 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümleri "Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 09.09.2020 onay tarihli Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Mekansal Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 17.09.2020 tarihinde geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 17.10.2020 tarihine kadar Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eşzamanlı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plan için yapılacak itirazlar 30(Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yapılabilir.