GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-07-2020 10:51   Güncelleme : 27-07-2020 10:51

Üniversiteden kişiye özel ilan!

 Üniversiteden kişiye özel ilan!

Bilindiği üzere, vakıf yükseköğretim kurumları öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi teminini "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yürütmekle yükümlüdürler.

Bu minvalde, vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetmelikte yer alan genel ve özel şartlara ilave olarak, belirli bir adayı tarif etmeyen, kişiye özel koşullar içermeyen nitelikle ilan vermeye de özellikle hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

Ancak, devlet üniversitelerinde olduğu gibi vakıf üniversitelerinde de denetimsizliğin ve kontrolsüzlüğün getirdiği durum giderek büyük bir sorun olmaya doğru gitmektedir.

Bu noktada, Maltepe Üniversitesi tarafından geçtiğimiz hafta ilan edilen Öğretim Görevlisi ilanı üzerinden yukarıda yazdığımız sorunu/konuyu somutlaştırmış olalım.

İlgili üniversite tarafından, 17 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların; "Lisans eğitimini Gıda Mühendisliğinde, Yüksek Lisans eğitimini İşletme alanında tamamlamış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl çalışmış olmak." şartını taşımaları istenmektedir.

İlanın bu haliyle, belirli bir adaya yönelik açıldığı çok açıktır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüyle ilişkili olması bakımından, "Gıda Mühendisliği" bölümünden temin yoluna gidilmesinde sorun olmamakla birlikte, yüksek lisans alanının "İşletme" olarak belirtilmesi doğrudan "bir" kişiye yönelik açıldığını ortaya koymaktadır.

Bu nedenle, ilgili alandan mezun olan kişilerin başvurularına imkan verilmesi amacıyla Maltepe Üniversitesinin bu kadroda düzeltme yapmasında fayda bulunmaktadır.